Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oslava 90 let SDH Přibyšice dne 30. 8. 2014

25. 9. 2014

 

V letošním roce Sbor dobrovolných hasičů Přibyšic oslavuje devadesát let od svého založení. Několikaměsíční přípravy akce vyvrcholily o posledním prázdninovém víkendu, v sobotu 30. srpna, chvilku po poledni.

Přibyšičtí připravili pro návštěvníky pohoštění pod stánky sponzora Pivovaru Ferdinand, kde vyhrávala i kapela pod taktovkou Mistra Hotového.

Oficiální část oslav začala proslovem starosty SDH, který pak předal slovo zástupci osadního výboru, aby stručně shrnul historii vzniku hasičského sboru. V okolních obcích byly sbory založeny o něco dříve, Tisem 1903, Neštětice 1913 a blízké Černíkovice 1923. K založení přibyšického spolku přispěl požár z října 1924, kdy k ohni přispěchaly sbory právě z Tismi a z Černíkovic. Požár se podařilo přemoci, avšak již 28. října téhož roku se v místním hostinci konala valná hromada občanů k založení hasičského sboru. V následujícím roce byla pořízena ruční, koňmi tažená stříkačka od továrníka Smékala, která byla k vidění i letos, díky zapůjčení soukromého sběratele p. Znamenáčka, před opravenou hasičskou zbrojnicí, postavenou v roce 1926, právě k jejímu uskladnění a dalšího potřebného hasičského vybavení.

Dále byly zmíněny další významné roky pro přibyšický sbor: tragický rok 1942, kdy v srpnu došlo k rozpuštění sboru díky okupaci Němců, osvobození 1945, resp. rok 1946, kdy se 2. února konala znovuobnovující valná hromada sboru, nová stříkačka PS 8, též z roku 1946, která byla také k vidění v místní hasičské zbrojnici, říjen 1987 a nová stříkačka PS 12, jenž dodnes dobře slouží při úpravě místní požární nádrže, při čerpání vody i při hasičských soutěžích. Památečním rokem byl rok 2004, kdy bylo za velkého přispění neveklovského úřadu postaveno kulturní zařízení, kde se mohou místní občané scházet při významných událostech, plesech, posvícení a valné hromadě sboru.

Nakonec byly zmíněny úspěchy sportovního družstva SDH Přibyšice, které z posledních čtyř okrskových soutěží třikrát vyhrálo, jednou se umístilo druhé, a měří své síly na soutěžích Benešovské hasičské ligy s Ferdinandem s nejlepšími družstvy dobrovolných hasičů z celého benešovského okresu.

Po ukončení proslovů se průvod všech hasičů a diváků odebral k místnímu pomníku padlých hrdinů obce Přibyšic ve světových válkách, kde se konalo pietní kladení věnce a za vyslechnutí státní hymny byla všem padlým a zemřelým vzdána čest a tichá vzpomínka.

Další část oslav se konala u místní hasičské nádrže, kde přihlížející mohli shlédnout vyproštění dvou figurantů z havarovaného vozu. Vyproštění prováděla jednotka HZS Benešov. Po rozřezání vozu byl zapálen malý papírový domek, jehož uhašení se zhostil Sbor dobrovolných hasičů z Ouštic, s ruční stříkačkou, tentokráte taženou novodobým traktorem. Místní si mohli vyzkoušet, jaká to tenkrát byla dřina s ruční stříkačkou uhasit požár. Po uhašení papírového domku byl zapálen vrak automobilu, o uhašení vozu se postarali hasiči JSDH Neveklov – chlapci, kteří se hašení a výjezdům k nehodám věnují ve svém volném čase. Dynamickou ukázku techniky a záchranných prací ukončil potápěč – záchranář z místní policejní jednotky Slapy, který se zanořil do zdejšího rybníku.

Statickou část tvořila výstavka současné sportovní techniky, stříkačka PS 12 – Sport a příprava na základně při požárním útoku. V budově hasičárny pak ukázka historických seker, uniforem, helem a dalšího náčiní, ale i novodobé techniky. Na paravánech pak byly k vidění obrázky ze života a z akcí v obci, fotky sboru, jak z doby založení, tak i ze současnosti. Výstavu doplňovaly hasičské knihy.
Ukončení ukázek bylo pokynem k volné zábavě, kdy návštěvníci mohli ochutnat pečené selátko, zapít chlazeným pivem a poslouchat živou hudbu. Pro děti byly připraveny soutěže a hry.

Závěrem je třeba poděkovat všem sponzorům, za jejich finanční, či materiálovou pomoc a dále pak všem obyvatelům obce, bez jejich nezištné pomoci by nebylo možné takovou akci uskutečnit.

Hasiči z Přibyšic připravili velice pěkné odpoledne pro všechny návštěvníky a opět se prokázalo okřídlené: „Hasiči, pro někoho slovo, pro nás rodina“.

 

                                                               Ing. Jan Fišer (SDH Přibyšice)

 

Fotky od nejvernější a nejlepší fanynky jsou zde: http://lenkahalali.rajce.idnes.cz/SDH_Pribysice_-_vyroci_90_let/